Welkom op de website van GB CAS

 

Hier vindt u alles over het CAD Afsprakenstelsel, ontwikkeld door Stichting Geïntegreerd Bouwen.

 

Gedachtegoed Geïntegreerd Bouwen overgedragen aan STABU

Overdracht GB CAS 2008.jpg

Met het officieel ondertekenen van de overeenkomst door de voorzitter van het bestuur van de Stichting Geïntegreerd Bouwen (GB), de heer ir. A.C.W. Sip en de algemeen directeur van de Stichting STABU, de heer ir. M.L.A.M. van Hezik is het gedachtegoed van GB overgedragen aan STABU. Het totale bericht.

 

Doel GB CAS
Het GB CAD-Afsprakenstelsel (GB CAS) is primair bedoeld voor gestructureerd tekenwerk van 2D CAD-tekeningen en informatie-uitwisseling.

 

Ontwikkelingen
In de afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van CAD-tekenen. Niet alleen de ontwikkeling van nieuwe technieken en inzichten, maar ook het 3 dimensionaal tekenen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Denk daarbij ook aan object georiënteerd tekenen.
In de GWW-sector is vanaf 2007 gewerkt aan een afsprakenstelsel voor 2D tekenwerk: de NLCS (De CAD standaard in de GWWsector). Op 21 maart 2011 is het invoeringsbesluit getekend door Rijkswaterstaat, Dienst Vastgoed Defensie en Gemeentewerken Rotterdam. In 2010 heeft de kerngroep van NLCS, in samenwerking met de Stichting STABU, een werkgroep opgericht waarin de partijen met elkaar de doorontwikkeling van de standaarden vorm kunnen geven en actueel te houden met nieuwe werkmethoden voor 2D/3D tekenwerk.

Op 1 november 2011 heeft de Rijksgebouwendienst "de Rijksgebouwendienst BouwwerkInformatieModel Norm, kortweg Rgd BIM Norm" vastgelegd waarin het GB CAS 4.0 een van de "Normatieve referenties" is, zie Rgd BIM Norm.

Meer informatie over CAD-afsprakenstelsel is verkrijgbaar bij de Stichting STABU, Diana Kervel, telefoon (0318) 633026 of via e-mail: gbcas@stabu.nl.

 

Tools
Verder komen er enkele tools voor het gebruik van de afspraken en optimalisatie daarvan, zoals templates. Met deze tools kan b.v. worden gecontroleerd of een tekening (bestand) conform het GB CAS is opgebouwd.
Hiernaast zijn er migratie tools beschikbaar waarmee bijvoorbeeld tekeningen die gemaakt zijn op basis van het GB CAS 3 kunnen worden omgezet naar de GB CAS 4 omgeving.

 

Kosten
GB CAS 4.0 wordt tegen een vergoeding van € 153,-- (tariefstelling 2017) aangeboden aan gebruikers. Via de bestelmodule kunt u uw eigen exemplaar aanschaffen.

 

 

 

 

 

Nieuwe versie
De Stichting Geïntegreerd Bouwen (GB), als eigenaar/beheerder/uitgever van het GB CAS, heeft werkzaamheden uitgevoerd die hebben geleid tot een nieuwe en geheel herziene uitgave, versie 4.
Samen met gebruikers heeft GB in de afgelopen maanden de ervaring, kennis en wensen op dit gebied kunnen bundelen in een nieuwe uitgave.
Deze uitgave wordt via deze website aangeboden en bestaat ondermeer uit een document waarin de afspraken zijn vastgelegd.

 

 

Beheerd door STABUOntwikkeld door GB CASOndersteund door oa.Geschikt voor oa.Geschikt voor o.a.CAD-standaard GWW